Śląska Droga – najpopularniejsze wejście turystyczne z Karpacza na Główny Grzbiet Karkonoszy. Wspina się doliną Złotego Potoku, przechodzi przez Biały Jar biegnie zboczem Kopy, przechodzi obok górnej stacji Kolei Linowej, krawędzią Jaru Łomniczki dochodzi do Schroniska pod Śnieżką (Śląski Dom). Wytyczona została w 1928 r. jako tor saneczkowy od Śląskiego Domu na Równi pod Śnieżką. Od czasu wybudowania w 1959 r. Kolei Linowej na Kopę, znacz nie skracającej czas wejścia, straciła nieco na popularności.