Karkonosze i Podgórze karkonoskie to raj dla miłośników przyrody. Znakomicie prezentują się przepaściste kotły polodowcowe, liczne grupy skalne, które powstały wietrzeniem granitów, malownicze przełomy rzek i wodospady na górskich potokach i wiele innych. W parkach krajobrazowych i licznych rezerwatach godne uwagi są oryginalne formy wietrzenia piaskowców oraz wygasłe wulkany na Podgórzu Karkonoskim.

Flora Karkonoszy

Wśród blisko 200 gatunków roślin porastających Karkonosze większość ma charakter typowo górski. W niższych partiach gór występują jednak rośliny lubiące nieco łagodniejszy klimat

Tak jest w strefie regla dolnego (400 – 800 m.n.p.m.) najmocniej przeobrażonej przez człowieka. Jako enklawy wśród lasów  występują tu pola uprawne. W przytłaczającej jednak większości rosną tu świerki, wprowadzone w XX w. przez człowieka – często z wielką szkodą dla równowagi ekologicznej. We wschodnich Karkonoszach (Rychory) zachowały się niewielkie fragmenty pierwotnych lasów bukowo-jodłowo-sosnowych.

Nieco wyżej, w piętrze regla górnego (1000-1400), dominuje – ale już w formie pierwotnej, świerk z domieszką jarzębiny i  jaworu. Najwyższe partie tej strefy porośnięte są przez kosodrzewinę. Piętro kosodrzewiny (zwane również strefą alpejską) stanowi botanicznie najciekawszy obszar Karkonoszy. Rosną tu rośliny typowe dla wysokich gór Europy Środkowej, jak również okazy występujące w górach typu alpejskiego  i w obszarze arktycznym. Są również niezmiernie ciekawe relikty epoki lodowcowej. Znaleźć je można w polodowcowych kotłach, szczególnie w Upskiej Jamie i Małym Śnieżnym Kotle.

Fauna Karkonoszy

Ostatni niedźwiedź został zabity w Obrim Dole pod Śnieżką w 1802 r. Podobny los blisko 100 lat później spotkał ostatniego żbika. Pomimo tej bezmyślnej działalności człowieka, dzisiejsza fauna Karkonoszy wcale nie jest uboga. Z większych ssaków występują tu dziki (w liściastych lasach przedgórza), jelenie i sarny, a także muflony. W karkonoskich lasach spotkać można również trudne do wypatrzenia borsuki, a także lisy, kuny, łasice, tchórze i wiewiórki. Jedynym przedstawiciele alpejskiej fauny jest ryjówka górska.

Z ptaków wysokogórskich występują tu: drozd obrożny, płochacz halny i świergotek. Z drapieżnych wymienić należy: myszołowa, kanię, krogulca a także sokolika pustułka. W Karkonoszach żyją również ptaki z rodziny kuraków (głuszec, cietrzew i jarząbek), łuszczyków (trznadel, zięba i gil) i wiele innych.

Geologia Karkonoszy

Karkonosze zbudowane są z granitu (przede wszystkim granit porfirowaty i równoziarnisty) oraz skał metamorficznych. Miejscami na stokach występują grupy skałek o fantastycznych kształtach (Pielgrzymy, Końskie Łby). Karkonosze są górami bardzo starymi. Różnorodne procesy geologiczne formujące Karkonosze trwają od przeszło miliarda lat. Swoje piętno na Karkonoszach odcisnął także lodowiec, którego pozostałością są kotły, jeziora i wały morenowe (Śnieżne Kotły, Kotły Małego i Wielkiego Stawu, Kocioł Łomniczki, Obri Dół, Łabski Dół, Jamy Kotelne).