Kolej linowa na Szrenicę – praktycznie są to zabezpieczone przed wypadnięciem podwójne krzesła, zawieszone na ruchomej linie. Wsiadanie i wysiadanie odbywa się w ruchu.

Pierwsza kolej została tu wybudowana w r. 1962. Obecna, zbudowana zupełnie od nowa, pracuje od 1993 r. Składa się z dwóch odcinków, co oznacza, że chcąc wjechać na szczyt, w połowie zbocza Szrenicy trzeba się przesiąść. A oto kilka danych technicznych o tej Kolei. Stacje znajdują się na wysokości: 710,8 m; 880,5 m; 884,5 m; 1309,6 m npm. Różnice wysokości między dolnymi a górnymi stacjami: 169,7 m i 425,1 m” Długość obu odcinków: 1417 m i 1341 m. ilość miejsc (krzesełek); 229 i 216. Czas przejazdu: 9,44 min. i 8,94 min. Szybkość jazdy (maksymalna): 2,5 m/sek. Mogą przewieźć: 1436 i 1341 osób/godzinę. Podpory betonowe: 16 w dolnym i 14 w górnym odcinku. Tel. (075) 717-30-36.

Otoczenie dolnej stacji Kolejki jest miejscem dobrze zagospodarowanym (amfiteatr, handel) i interesującym, Tutaj zimą kończą swój bieg nartostrady: „Puchatek” i „Lolobrygida”.