Kaplica św. Anny (510 m) – Na wzgórzu wśród drzew, stoi dobrze widoczna etipsowata kaplica z barokowym dachem i wieżyczką. Wnętrze ma wyposażenie barokowe: ołtarz, ambonę, organy, epitafia, nagrobki. Ta budowla powstała w XVIII w., ale prawdopodobnie wcześniej stał tu inny kościół, a jeszcze wcześniej grodzisko. Miejsce to jest wyjątkowe ze względu na swe wywyższenie i pewne oddalenie od otoczenia. Stwarza jakąś specjalną atmosferę pozwalającą na wyciszenie i kontemplację. Kaplica jest otwarta co niedzielę o godz. 16. na nabożeństwo. Ze wzgórza piękny widok na Kowary i Rudawy Janowickie.