Grabowiec – (784 m) to zalesiona góra na Pogórzu Karkonoszy między Sosnówką a Miłkowem. Na południu oddzielony jest Przełączką (720 m) od Czoła, które graniczy już bezpośrednio z Głównym Grzbietem Karkonoszy. Od szczytu Grabowca rozchodzą się malownicze dolinki. Północne ramię Grabowca ma trzy ciekawe grupy skałek: Ostra, Mała i Patelnia (720 m). Z Patelnią, płaską z wierzchu, z kociołkami wietrzeniowymi, związane są liczne legendy z czasów prasłowiańskich. Od śląskiej strony wiedzie tu kręta historyczna Babia Ścieżka, która przywodziła na pogańskie obrządki.

Bijące na zachodnim zboczu Grabowca Dobre Źródło (668 m), niekiedy nazywane Świętym, miało swoją rolę w tych wierzeniach – magicznie zaspokajało liczne potrzeby zdrowotne i losowe. Dla przecięcia tych po- gańskich praktyk, z woli władcy tych ziem księcia jaworsko-świdmckiego w I połowie XIII w. postawiono nad źródłem kaplicę pw. Św. Anny. Była ona potem wielokrotnie niszczona, w obecnej postaci stoi od XVIII w. Zbudowana została na planie elipsy, wyposażona w barokowy ołtarz z przeniesionym ze Śnieżki obrazem św. Wawrzyńca i freski na sklepieniu. Wnętrze obejrzeć można właściwie raz do roku – 26 lipca, na świętą Annę.

W pobliżu Kaplicy stoi najgrubszy w Karkonoszach jawor o obwodzie 4 m. Dla wygody turystów licznie odwiedzających Kaplicę i Dobre Źródło w XIX w. postawiono obok niej gospodę, która opuszczona, popada teraz w ruinę. Inna, znacznie większa gospoda, stała na północnym stoku Grabowca.