Karkonosze są   najwyższym   pasmem górskim w Czechach. Położone są na granicy miedzy Czechami i Polską.
Od Gór Izerskich oddzielone są Przełęczą Szklarską (Novosvětský průsmyk, 886m). Wschodnią granicę stanowi Brama Lubawska (Královecké sedlo, 516 m), długie są 35 km. Powierzchnia wynosi  617 km2, z czego 440 km2  w Czechach. Strona czeska jest większa i ma bardziej rozbudowany system grzbietów.

Główny grzbiet karkonoski podzielony jest na kilka mniejszych. Zaczynając od zachodu są to: Śląski Grzbiet, ciągnący się od Przeł. Szklarskiej do Przeł. pod Śnieżką (1394 m) z dwiema kulminacjami w postaci Wielkiego Szyszaka (1509 m) i Smogorni (1489 m), równolegle do niego  na czeskiej stronie Zachodni Czeski Grzbiet ze szczytami Czertowej Góry, Łysej Góry (1345 m), Kotla (1435 m), Medvedina  i Źaly, rozcięty  w okolicach Spindlerowego Młynu doliną Łaby. Czarny Grzbiet ze Śnieżką (1602 m) i Czarną Kopą (1407 m) dochodzący do Przeł. Sowiej (1164 m), dalej Kowarski Grzbiet kończący się na Przeł. Okraj (1046 m) oraz Lasocki Grzbiet z Łysociną (1188 m) i Kopiną (910 m) przechodzący po stronie czeskiej w Rychory. Równolegle do Śląskiego Grzbietu, oddzielony od niego Sedmidoli (obszarem źródliskowym Łaby) biegnie po stronie czeskiej Wschódni Grzbiet Czeski (Český hřbet), zaczynajac sie Czarna Góra (1299 m), przez Górę Lisią (1363 m.) i kończąc Górą Studzienną (Studniční hora 1554 m , drugi najwyższy wierzchołek w Karkonoszach). Oba grzbiety łączą się na Równi pod Śnieżką i Łabskiej Łące. Szczyt Śnieżki, położony  na granicy z Polską,  jest  najwyższą górą w Czechach (1602 m).

Karkonosze zbudowane są z granitu (przede wszystkim granit porfirowaty i równoziarnisty) oraz skał metamorficznych. Miejscami na stokach występują grupy skałek o fantastycznych kształtach (Pielgrzymy, Końskie łby).

Swoje piętno na Karkonoszach odcisnął także lodowiec, którego pozostałością są kotły, jeziora i wały morenowe (Śnieżne Kotły, Kotły Małego i Wielkiego Stawu, Kocioł Łomniczki, Kotelni jamy).

Klimat górski z wyraźnie zaznaczającą się piętrowością środowiska, las dochodzi do. 1250 m n.p.m., kosodrzewina  do 1500 m, powyżej występuje piętro alpejskie.

Ciekawostką może być fakt, że nawet w połowie lipca można zaobserwować śnieg, zalegający w Śnieżnych Kotłach.

Lasy zajmują okolo17450 ha, tj. blisko 80 % powierzchni Karkonoszy. Znaczna ich część w Parku Narodowym obumarła lub obumiera, skażona zanieczyszczeniami atmosferycznymi (kwaśne deszcze) przenoszonymi zachodnimi wiatrami z Czech północnych i  Łużyc. W zniszczeniu lasów niemałą rolę odegrały inwazje szkodników, długotrwałe susze, ostre zimy i powtarzające się katastrofalne w skutkach wichury.