Droga Sudecka – turystyczna szosa, w zamierzeniach łączyć miała Śląsk z Czechami przez Przełęcz Karkonoską, Wybudowano jej fragmenty, m.in. od Borowic do Przełęczy Karkonoskiej – 8,5 km przy różnicy wzniesień 600 m. Rozpoczęta przed II wojną światową, kontynuowana do jej zakończenia siłami jeńców wojennych, głównie Polaków. Przy budowie tej drogi zginęło kilka tysięcy jeńców – z wycieńczenia albo zamordowanych przez hitlerowców (SS-manów). Chowani byli na poboczach budowanej drogi, tam gdzie padli.