W dniach 8-9 grudnia 2009 r. w Pałacu Wojanów/ k. Jeleniej Góry, odbyła się dwudniowa konferencja poświęcona „Odnawialnym źródłom energii dla gospodarki i społeczeństwa Dolnego Śląska”, która stanowiła jeden z elementów II edycji Karkonoskiego Festiwalu Światła. Organizatorem była firma LBL s.c. Sponsorem Głównym – EnergiaPro Gigawat należąca do Grupy TAURON Polska Energia. Honorowy Patronat nad konferencją objął Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Konferencję otworzył współwłaściciel firmy (główny organizator) LBL s.c. – Janusz Stańczyk, który podziękował za uczestnikom za przybycie oraz pokrótce przedstawił profil konferencji i projektu Karkonoskiego Festiwalu Światła. Zamiarem organizatorów Festiwalu Światła jest stworzenie wydarzenia o charakterze ponadregionalnym, podczas którego prezentowane będą najnowsze techniki oświetlenia przestrzeni publicznej i wnętrz obiektów oraz programy oszczędzania energii i koncepcji wytwarzania energii odnawialnej.

Pierwszy dzień konferencji (8 grudnia) został podzielony na trzy bloki tematyczne. W pierwszej części konferencji odbyły się liczne prezentacje poruszające zagadnienia związane z dostępnością i perspektywami rozwoju źródeł energii odnawialnych, wytwarzaniem energii odnawialnej oraz warunkami inwestowania i finansowania. W drugiej części, przedstawiciele spółek należących do Grupy TAURON Polska Energia zaprezentowali tematy związane ze sprzedażą i dostawą energii elektrycznej w różnych aspektach Rynku Energii, m.in. kierunki i bariery systemu dystrybucyjnego, zakup energii elektrycznej w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych, skutki prawne i techniczne zapowiadanych zmian legislacyjnych w odniesieniu do procesów przyłączeniowych Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) do systemu dystrybucyjnego. Trzecia część konferencji obejmowała perspektywy rozwoju OZE w Polsce na przykładzie elektrowni wodnych, wykorzystania biomasy oraz warunki prawno finansowe inwestycji w OZE i ekologię. Pierwszy dzień konferencji zakończyło wystąpienie Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Pana Jerzego Łużniaka, który wskazał kierunki wsparcia, jakie władze województwa udzielać będą podmiotom wykorzystujących energię z OZE. Wicemarszałek poinformował również o zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w rewitalizację przyrody Kotliny Jeleniogórskiej. Wyrażając nadzieję na osiągnięcie efektów edukacyjnych i informacyjnych Akademii Energii. Marszałek Łużniak zadeklarował pomoc przy organizacji jej przyszłorocznej edycji.

Drugi dzień konferencji (9 grudnia) poświęcony był prezentacji przykładów wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w miastach i gminach Polski oraz ich metodom zarządzania. Na specjalne zaproszenie organizatora, konferencje zakończyła prezentacja przedstawiciela Philips Lighting Poland (strategiczny partner Karkonoskiego Festiwalu Światła) dotycząca energooszczędnego oświetlenia dla miast i gmin.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele miast i gmin Dolnego Śląska, natomiast prelegentami, profesjonalni przedstawiciele z branży energetycznej.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką konferencji, organizatorzy, firma LBL s.c. zamierza w przyszłości organizować podobne spotkania, natomiast Akademia Energii ma się stać nieodłącznym elementem corocznego Karkonoskiego Festiwalu Światła.

Fot. nosheep